Skip to main content

Vi bygger Europas ledande laddnätverk för tunga transporter

Milence är mer än bara ett laddnätverk – vi är föregångare med uppgift att skapa 1 700 publika laddpunkter i hela Europa. Vi stakar ut vägen mot framtidens europeiska vägtransporter.

Mer information

Power to go further

Vårt mål är att bereda väg för fossilfria vägtransporter. Genom att etablera och driva pålitliga och säkra laddlösningar med hög prestanda är vår uppgift att stödja och påskynda övergången i Europa till tunga fordon med nollutsläpp. Genom att tillhandahålla säker och bekväm publik laddning ska vi leverera hållbar energi för alla batterielektriska lastbilar och turistbussar, oavsett märke.

Fossilfria vägtransporter för alla

Vi lanserade vår första laddplats under 2023. Vårt nätverk ska nu snabb utvidgas för att uppfylla vårt mål – att etablera 1 700 laddpunkter över hela Europa till 2027.

Laddningshubbar

Vårt laddningsnätverk utformas med tanke på kunden. Snabbt, pålitligt och tillgängligt - upplev framtiden för e-mobilitet på varje plats.

På våra hubbar finns de högsta effekterna som finns tillgängliga idag, upp till 400 kW CCS-laddare. Vi planerar även för en snabb övergång till MCS-teknik (Megawatt Charging System) så snart den blir tillgänglig. Det banar väg för laddhastigheter på upp till 1 000 kW och fjärrtransportbilar kan därmed laddas fullt på bara 30-45 minuter.

Vila och återladdning

Våra laddplatser utformas för den bästa kundupplevelsen av vila och återladdning. Våra laddcentra ger inte bara möjlighet att återladda din lastbil utan även tid för återhämtning.
  • Toalett
  • Dusch
  • Restaurang
  • Gym
  • Övernattning
  • MCS-laddning
  • CCS-laddning
  • Varuautomater