Skip to main content

Vi söker partners

Att uppnå en fossilfri framtid för vägtransporter är bara möjligt om vi har rätt partners, och vi letar särskilt efter partners som delar våra värderingar och kan hjälpa oss att påskynda och stödja denna övergång. Vad är partnerskap för oss? En bra partner är ett företag och dess medarbetare som har ett syfte, ett tankesätt och en affärsetik som överensstämmer med våra värderingar. I synnerhet söker vi partners inom energi, platsutveckling, drift och IT. Har ni tjänster eller produkter inom dessa eller något annat relevant område? Tveka inte att fylla i vårt formulär för att komma i kontakt med oss.